grondslag - visie
onderzoek_bodem
contact
bodem_onderzoek

Certificering

Grondslag heeft al jarenlang ervaring op het gebied van bodemonderzoek. Kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten worden gewaarborgd door de in ons bezit zijnde certificaten te weten:


ISO 9001 

Kwaliteitssysteem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VCA** 

VGM Checklist Aannemers (VGM=Veiligheid, Gezondheid, Milieu)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BTR 

Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRL SIKB 1000 

Monsterneming voor partijkeuringen (protocol 1001 en 1002)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRL SIKB 2000 

Veldwerk milieuhygiŽnisch bodem- en waterbodemonderzoek (protocol 2001, 2002, 2003 en 2018)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRL SIKB 6000 

Milieukundige begeleiding van (water) bodemsanering en nazorg (protocol 6001, 6002 en 6003)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jaarlijks worden wij door onze certificerende instelling KIWA op geplande en ongeplande momenten gecontroleerd op het naleven van deze richtlijnen en protocollen.