grondslag - asbest
onderzoek_bodem
bodem_onderzoek

Asbestinventarisatie panden

In veel voorkomende gevallen, bijvoorbeeld voorafgaand aan de herontwikkeling van een terrein of bij de transactie van een perceel, dient naast een bodemonderzoek ook een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd van de opstallen. Een asbestinventarisatie is wettelijk verplicht voorafgaand aan renovaties en sloopwerken. In het kader van een transactie kan inzicht gewenst zijn in de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen.

Een bodemonderzoek en een asbestinventarisatie vinden in de regel in dezelfde projectfase plaats. Grondslag kan u in deze projectfase van dienst zijn door, naast de uitvoer van het milieukundig onderzoek, ook zorg te dragen voor de uitvoer van een asbestinventarisatie van de opstallen.

Sinds 1 juni 2008 dient een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd door een hiertoe conform de  SC-540 gecertificeerd bedrijf. Grondslag co÷rdineert dit gehele proces voor u, desgewenst in combinatie met het bodemonderzoek. Grondslag onderhoudt contacten met diverse gecertificeerde onderzoeksbureaus verspreid over het land.

Wat is het voordeel voor u? Grondslag voert in deze de directie uit en onderhoudt het contact met u en met het asbestinventarisatiebedrijf. Afgestemd op uw terreinsituatie wordt een gespecificeerde offerte aangeboden voor zowel de uitvoer van het bodemonderzoek als voor de uitvoer van de asbestinventarisatie. Bij opdrachtverlening wordt de uitvoer van de onderzoeken door Grondslag geco÷rdineerd en wordt zorg gedragen voor een juiste afronding van de onderzoeksprojecten. Het voordeel voor u is daarmee dat beide onderzoekstrajecten tegelijk worden uitgevoerd en u te maken heeft met een en dezelfde contactpersoon.

Uiteraard worden zowel het milieukundig onderzoek als de asbestinventarisatie volgens de geldende eisen en certificering van het betreffende vakgebied uitgevoerd.