grondslag - archeologisch
onderzoek_bodem
bodem_onderzoek

Archeologisch onderzoek

Gezien de relatief lange historie van de wet- en regelgeving op het gebied van bodemverontreiniging en bodemsanering, is het inmiddels bij veel mensen bekend dat voorafgaand aan bijvoorbeeld een bouwproject een milieukundig onderzoek uitgevoerd moet worden.

Minder bekend is dat als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving archeologisch bodemonderzoek tegenwoordig ook vaak noodzakelijk is. Daar waar in de bodem gegraven wordt door bijvoorbeeld herontwikkeling of nieuwbouw, kan archeologisch onderzoek verplicht worden gesteld. Gemeenten kunnen, evenals op milieukundig vlak, hun eigen beleid en eisen op archeologisch gebied vaststellen.

Om onvoorziene vertraging en kosten van uw project te voorkomen is het van belang om tijdig na te gaan of er voor uw project een verplichting geldt voor archeologisch onderzoek. Als dit in een vroeg stadium bekend is, dan is het veelal mogelijk om milieukundig onderzoek en archeologisch onderzoek gecombineerd uit te voeren. Een gecombineerde uitvoer van beide onderzoeken levert een kostenbesparing op en voorkomt dat u na afronding van het milieukundig onderzoek een onvoorzien nieuw onderzoekstraject in moet.

Grondslag kan u in dit onderzoekstraject van dienst zijn door de projectleiding en directievoering van zowel het milieukundig onderzoek als het archeologisch onderzoek van u over te nemen. Door onze contacten met diverse archeologische bedrijven kunnen wij tegen scherpe tarieven gecombineerde bodemonderzoeken binnen een kort tijdsbestek realiseren. Mocht om welke reden dan ook een gecombineerde uitvoer niet (meer) mogelijk zijn, dan kan Grondslag alsnog het archeologisch traject voor u in gang zetten. Uiteraard worden zowel het milieukundig als archeologisch onderzoek volgens de geldende eisen en certificering van het betreffende vakgebied uitgevoerd.