grondslag - VCA
onderzoek_bodem
offerte
bodem_onderzoek

Activiteiten Wegenbouwlab


Bestaande wegen

Verhardingsadvies

o Globale visuele inspectie
o Gedetailleerde visuele inspectie
o Valgewicht deflectie metingen
o Boorkern onderzoek
o Berekenen restlevensduur asfaltverharding
o Advies herstelmaatregel asfaltverharding
o Advies nieuwe verharding

Milieu onderzoek conform CROW Publicatie 210 (PAK in asfalt)

o Laagdikte asfalt
o Soort-omschrijving asfaltlagen
o Soort-omschrijving funderingslagen
o Indicatief onderzoek PAK in asfalt
o GCMS onderzoek PAK in asfalt (10 van VROM)

--------------------------------------------------------------------------

Onderzoek en begeleiding bij aanleg nieuwe wegen

Onderzoek nieuw asfalt

o Meten van de dichtheid van warm asfalt tijdens het walsproces
o Bepalen van de temperatuur van warm asfalt

o Boorkernonderzoek asfalt
- Laagdikte
- Dichtheid mengsel
- Dichtheid proefstuk
- Verdichtinggraad
- Holle ruimte
- Gradering
- Samenstelling (bitumengehalte)
- Textuurdiepte
- Drainvermogen ZOAB
- Vlakheidsbepaling deklaag
- Stroefheidsbepaling deklaag
- Structuur

Bepalen van de verdichtinggraad van zand en/of fundering

o Zand
- Nucleaire methode
- Steekring methode
- Maximale proctordichtheid

o Fundering
- Nucleaire methode
- Grindvervanging
- npunts proctordichtheid

Bepalen van de draagkracht van zand en/of fundering

o Zand
- Handsondering (digitaal)
- Plaatbelastingsproef

o Fundering
- Plaatbelastingsproef
- CBR proef
- Druksterkte geboorde cilinder
--------------------------------------------------------------------------

Bouwstof onderzoek fundering, steenslag en zand

Onderzoek volgens de BRL 2506 Recyclinggranulaten

o Korrelverdeling
o Samenstelling
o Vlakheids index
o LA-waarde
o CBR-0 en toename

Diverse andere proeven

o Zevingen van 125 mm t/m 63 m
o Bepaling deeltjes kleiner dan 20 m
o Fijnheidsgetal
o Gehalte aan rond en ongebroken (steenslag)
o Gloeiverlies
o Gehalte aan calciumcarbonaat
o Fulvozuurproef
o Geschiktheid van zand voor bereiding van zandcement

o Benodigd gehalte cement
- Asfaltgranulaatcement
- Zand cement
- IBC-bouwstoffen
--------------------------------------------------------------------------

Elementen onderzoek

Gebakken, beton en natuursteen elementen

o Afmeting
o Wateropname
o Stroefheid
o Sterkte
o Slijtvastheid

Onderzoeken welke niet in de lijst voorkomen kunnen opgevraagd worden. Alle uitkomsten van onderzoeken kunnen getoetst en gerapporteerd worden aan de laatste of gewenste eisen (Standaard RAW bepalingen, NEN-Normen, publicaties enz.).